/ by /   Kiemelt Galopp hír, L.F.B. Galopp / 0 comments

Szabályváltozások a galoppon

A Lóversenyzést Felügyelő Bizottság a 2018. szezonra vonatkozóan új G.V.Sz.-t valamint Á.Sz.-t adott ki, mely honlapunkra feltöltésre került. A megváltozott szabályok legfontosabb részei közül idézünk:

„Hivatalos versenyben még nem futott kétéves valamint hároméves és idősebb ló csak kvalifikációs, startgéppel indított futamban történő sikeres kvalifikálás után adható indulónak hazai versenybe.

A kvalifikációs futamokat 2018. évben az LFB az első hivatalosan kiírásra kerülő 2 éves lovak kvalifikációs futamáig írja elő a 24./2018. LFB határozatában foglaltak szerint.

A külföldi tréningben álló ló esetében a kvalifikációt az adott ország hivatalos Versenyszervezőjének kell igazolnia.

Kvalifikációs prémiumra jogosultak azon Magyarországon idomításban lévő kétéves lovak futtatói, akiknek a lovai első kvalifikációs versenyükben teljesítik a szintidőt. A prémium összege év végén kerül meghatározásra és kifizetésre.

Kvalifikációs szintidők a Kincsem Parkban 2 éves lovaknak:

– szintetikus pálya 1000 m: 1.10 mp

Kvalifikációs szintidők a Kincsem Parkban 3 éves és idősebb lovaknak:

– szintetikus pálya 1000 m: 1.08 mp

* * *

Kizárólag a nemzetközileg elfogadott úgynevezett „soft” ostort (nem tartalmazhat kemény magot) szabad a versenyekben használni, amit a Mázsaházban a lovasok felülésre kimenetele előtt kell ellenőrizni.

A verseny teljes távján összesen 4 ostorütés engedélyezett, azonban három ütés sorozatos egymás után történő alkalmazása kíméletlen ostorhasználatnak minősül. A szabálytalan ostorozást, a szár ostorként való használatát és a ló kézzel való ütlegelését a Versenyintézőség szigorúan bünteti. Az ostort váll fölé emelni szigorúan tilos, de mutogatni a lónak az ostort szabályos.

Az ostort nem lehet azelőtt használni, mielőtt a lónak lehetősége lenne a korábbi biztatásra reagálni, illetve nem lehet használni olyan ló esetében, melynek pozíciója nyilvánvalóan már nem javítható.

A szabálytalan ostorhasználat büntetési tételei a büntetési táblázatban találhatóak és akár nemzetközi eltiltást is maga után vonhat.

Kíméletlen ostorhasználat:

Minden olyan ostorhasználat, amely a ló testi épségét, egészségét veszélyezteti, amelynél megengedhetetlenül nagy az erőkifejtés, valamint az állatvédelemmel összeegyeztethetetlen.

A kétéves lovakat egész évben ostor nélkül szabad lovagolni. A kísérleti versenyekben a mezőny idősebb lovait is ostor nélkül szabad lovagolni. E rendelkezések betartását az Indító köteles ellenőrizni, aki ezért a Versenyintézőség felé felelős.

* * *

A külföldi tréningből érkező lovak nyereményei esetében, a megnyert versenydíj 5%-a levonásra kerül, amely összeg a magyar idomításból a kétéves lovak kvalifikációs prémiumának kiegészítésére szolgálhat.

* * *

A kezelő állatorvosnak a fertőző kevésvérűségre (EAI) irányuló vérvétel és a lóinfluenza elleni vakcinázást a lóútlevélbe kell bevezetni. Ennek végrehajtásáért az idomár a felelős. A lóútlevélnek a ló tartási helyén az idomár kezelésében, felügyeletében kell lenni. Az idomárnak az útlevelet a futam megkezdése előtt egy órával az azonosítással megbízott személyhez el kell juttatni, onnan a verseny végén el kell vinni.

Amennyiben az útlevél a kimázsálásig nincs leadva, ezt a bejelentő bírónak a V.I. felé jelezni kell és a V.I. a lovat a futamból törli.

* * *

Idomár az a személy, aki az L.F.B.-től galopplovak idomítására és versenyeztetésére működési engedélyt kap. Az idomári engedélyt az L.F.B.-től írásban kell kérni, és a kérelmezőnek magára nézve kötelező érvényűnek kell elismernie a G.V.Sz. előírásainak a betartását.

Az idomári engedélyt csak saját maga részére kérheti a kérelmező.

Az idomári engedély a következő évi magyar galopp versenyszezon kezdetéig érvényes. A következő évre szóló idomári engedélyt a hirdetményben közzétett időpontig írásban kell kérni az L.F.B.-től.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 1. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot,
 2. a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban évente közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást,
 3. a Versenyszervező írásbeli javaslatát.
 4. szakmai önéletrajzot és futtatóval igazolt idomítási jegyzéket (Futtatási Szerződés melléklet).
 5. előző évi Kezelési Napló-t,
 6. új idomári engedély kérelmet benyújtóknak legalább szakirányú végzettséggel és/vagy érettségivel kell rendelkeznie
 7. visszamenőleg 5 évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.

* * *

Versenylovas az a személy, aki az L.F.B. által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett elméleti és gyakorlati alkalmasságáról (s ez alapján az L.F.B.-től galopplovak versenyekben való lovaglására hivatalos engedélyt kapott, és aki magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a G.V.Sz.. előírásainak a betartását.

A Versenylovas engedély a következő év galopp versenyszezonjának a kezdetéig érvényes. A következő évre szóló lovas engedélyt a hirdetményben megjelölt időpontig írásban kell kérni az L.F.B.-től.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 1. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot,
 2. balesetbiztosítást,
 3. 30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolást,
 4. a Versenyszervező által megállapított, az Általános Szabályokban évente közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást,
 5. a Versenyszervező írásbeli javaslatát.
 6. visszamenőleg 5 évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.”

SHARE THIS