A Kincsem Parkban megrendezendő agár- és lóverseny rendezvények kapcsán, a Kincsem Nemzeti Kft., által ebben a tárgyban hozott minden korábbi intézkedés és utasítás hatályát veszti 2020. május 29-vel, a 240/2020 (V.27.) Kormányrendelet és 241/2020 (V.27.) Kormányrendelet életbelépésével.

A versenynapok 2020. május 29-től a fenti kormányrendeletben foglalt szabályok alapján (azok érvényességéig) az ott meghatározott szabályok betartásával látogathatók. 

„4. Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok

4.§ (1) Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok kivételével –
a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és
b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) kell biztosítani.
(2) A szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen
a) a páholyokban,
b) a szabadtéri rendezvény szünetében,
c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint
d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.
(3) Az e rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező felelőssége.
(4) A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi.”

A Kincsem Park büféi, 2020. május 29.-től nyitva tartanak a versenynek ideje alatt.

A Panoráma étterem 2020. június 6-án nyílik meg a vendégek számára.

A Kincsem Parkban a versenyek ideje alatt az agár- és lóverseny futamokra fogadások köthetők.

A fenti rendelkezés a hivatkozott kormányrendelettel együtt lép hatályba.

 

Pécsi István

      ügyvezető igazgató

     Kincsem Nemzeti Kft.