Fogadj a Magyar Derby futamra és vendégünk vagy egy sörre!

Akció – Részvételi- és játékszabályzat

 1. Lebonyolító

A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 23581078-2-51; közösségi adószám: HU23581078; cégjegyzékszám: 01-09-972385; központi telefonszám: +36 1 433 0520; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 1. Általános tudnivalók

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a kincsempark.hu internetes oldalon. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét az Akció ideje alatt.

 1. Az Akció időtartama
 2. július 5. és 2024. július 6. között
 3. Az Akcióban részt vevő személyek
 4. Az Akcióban az a Játékos vehet részt
 • aki, a Kincsem parki offline terminálon 2024. július 5. és 2024. július 6. között egy szelvényen legalább 4.000 Ft értékben köt fogadást a július 5-i AGÁRDERBY, és/vagy a július 6-i ÜGETŐDERBY futamára.

A nyereményjáték időszakában egy szelvényen legalább 4.000 Ft-ért (kombinációk bármely változata, vagy alaptét növelés) vásárolt AGÁRDERBY, és/vagy ÜGETŐDERBY futamon TÉT, HELY, BEFUTÓ, vagy HÁRMASBEFUTÓ fogadás részt vesz az akcióban. Az akcióban való részvétel feltétele, hogy a Kincsem Park területén található büfében felmutassa a vásárolt tikettet.

 Az Akcióban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:

 • a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai
 • a Kincsem Nemzeti Kft. munkatársai
 • a 18. életévüket be nem töltött személyek
 • magyar postai címmel nem rendelkező személyek
 1. Nyeremény

Minden legalább 4.000 Ft értékben kötött fogadás fogadószelvényének felmutatása után 1 db dobozos sör.

 Panaszkezelés

Panaszával, kérdésével felkeresheti:

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

 1. Egyéb rendelkezések

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Az akció a készlet erejéig érvényes. Szervező jogában áll az akció felfüggesztése, lezárása a kihirdetett időszak lejárta előtt.