/ by /   L.F.B. Galopp, L.F.B. Ügető, Uncategorized @hu / 0 comments

LFB ÜGETŐ, GALOPP HATÁROZATOK (2017-04-12)

43/2017. Az LFB Vezér Emese idomárhajtó fellebbezését elutasította. (Ad. 78. verseny.)

44/2017. Az LFB Nagyváry Andrea amatőrhajtó fellebbezésének helyt adott és a Versenyintézőség 5.000 Ft pénzbírságról szóló határozatát hatályon kívül helyezte.

45/2017. Kiadott működési engedélyek a 2017. évi galopp szezonra:
síkversenyekre: Molnár Edit (amatőrlovas), Tóth Alexandra (zsoké-jelölt)
ugróversenyekre: Benkő Pál (zsoké-jelölt)

46/2017. Kiadott működési engedélyek a 2017. évi ügető szezonra:
ifj. Döme Imre (idomárhajtó), Bisbac Dániel (hivatásos hajtó), Molnár-Csikós Róbert (segédhajtó), Réthy Tamás (amatőrhajtó).

47/2017. Szabálymódosítások:  a MÜSZ 254§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

  1. §

Az idomár köteles az idomítási jegyzékben történt minden változást egy munkanapon belül a Versenytitkárnak írásban bejelenteni.

  1. Az idomítótelepen és a versenyistállóban történő lólétszám tekintetében, illetve lovak tréninglistás státuszával kapcsolatban történt bármilyen változást (érkezés, távozás, pihenő, tréningből kivéve) az idomárnak 24 órán belül jelentenie kell a tréningtelep vezetője felé, aki erről szintén 24 órán belül tájékoztatni köteles a Versenyszervezőt azzal, hogy a bejelentést követően a futtató 8 napon belül benyújtja a Versenyszervező felé a megkötött Futtatási Szerződést. A Versenyszervező ennek megfelelően a lovat tréninglistára veszi (aktív ló lista vagy pihenő ló lista) vagy tréninglistáról leveszi.
  1. Az idomár az idomítótelepére érkező minden versenylovat köteles 24 órán belül írásban bejelenteni. A bejelentési kötelezettség vonatkozik a versenykarrier előtt álló, még nem futott lovakra, a pihenőre küldött és a pihenőről visszaérkezett versenylovakra, valamint a tréningből kivett lovakra is.
  1. A bejelentések alapján a Versenytitkár gondoskodik az idomítási jegyzékben (tréninglista) történő változások vezetéséről. A tréninglistán szereplő lovakat „Aktív lovak listája” vagy „Pihenő lovak listája” státuszba sorolja, a bejelentések alapján.

  2. Az „Aktív lovak listáján” szereplő lovak idomárjuk felügyelete alatt állnak, azok idomítótelepén vagy istállójában. A pihenőre küldött lovakról a Versenytitkár külön nyilvántartást vezet „Pihenő lovak listája” címmel.„Pihenő lovak listájára” kerül az ló, amely fölött bármilyen okból adódóan megszűnik az idomári felügyelet telephely váltással vagy akár telephely váltás nélkül.
  1. Amennyiben egy lovat pihenőre küldenek, oly módon, hogy ez ezen idő alatt nincs közvetlenül idomári felügyelet alatt, akkor ez bejelentés köteles és az idomártól távol eltöltött pihenő idő alatt a ló futtatója a felelős a lóval kapcsolatban a Versenyszervező felé.
  1. A „Pihenő lovak listájáról” az „Aktív lovak listájára” visszakerült ló legkorábban a bejelentéstől számított 30 nap után adható ismét indulónak versenyben.
  1. Amennyiben egy ló távozik a versenyistállójából, és az idomárja a tréninglistáról kijelenti azzal a szándékkal, hogy a ló versenypályafutását befejezte, akkor az idomításból kivett lónak tekintendő. Ezután csak 1 év elteltével kerülhet vissza a tréninglistára, majd 3 hónapos tréninget és az Általános Szabályokban meghatározott feltételek mellett teljesített próbafutamot követően adható indulónak versenyben.

Az ÁH 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

  1. (24.bekezdés)

Magyar idomár neve alatt, bel- és külföldön ló hivatalosan elismert ügetőversenyben csak akkor futhat, ha az ügető versenytitkárság idomítási jegyzékbe vette.

A ló azt követően akkor futhat, ha 30 napon keresztül, megszakítás nélkül, az idomár bejelentett magyarországi telephelyén, illetve istállójában idomítás alatt állt. Ezt a Versenyszervezőnek jogában áll szúrópróbaszerűen bármikor ellenőrizni.

  1. (26. bekezdés)

A külföldi tréningből érkező lovak nyereményei esetében, a megnyert versenydíj 10%-a levonásra kerül, mely összeggel a Versenyszervező rendelkezik.

SHARE THIS