/ by /   L.F.B. Galopp, L.F.B. Ügető / 0 comments

LFB ÜGETŐ, GALOPP HATÁROZATOK (2017-05-31)

62/2017. Az LFB tudomásul veszi, hogy Csordás Emil jogi képviselője az FVM miniszterhez címzett beadványának a címzetthez való eljuttatását nem kéri, illetve azt visszavonja.

63/2017. Kiadott segédhajtói engedélyek: Nyilasi Bálint a teljes ügetőszezonra, ifj. Veres László 2017.06.01-2017.06.30-ig.

64/2017. Kiadott amatőrlovas engedély ugróversenyekre: Horváth Balázs.

65/2017. Kiadott segédhajtó működési engedély: Marko Simin 2017.06.01-2017.06.30-ig.

66/2017. Az LFB Miskolcsik Valentin engedély kérelmét elutasította, mert nevezett a Versenyszervező kitiltó határozatának hatálya alatt áll.

67/2017. Az LFB Csontos Pál idomár fellebbezését elutasította és a V.I. 10.000 Ft pénzbírságról szóló határozatát helybenhagyta.

68/2017. Az LFB Farkas Tibor segédhajtó fellebbezésének helyt adott és a V.I. 20.000 Ft pénzbírságról szóló határozatát hatályon kívül helyezte.

69/2017. A MAFE elnöksége 2017.05.26-án kelt levelével megkereséssel élt az LFB felé, és indítványozta, hogy a 2017.05.21-én lefutásra került 63.1 Rascal Hp. 1000 méterre kiírt futam lefutása után történt V.I. vizsgálattal kapcsolatban további érdemi vizsgálatot rendeljen el.

Az LFB az indítvány alapján vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményét Smulovics Zoltán versenyzési igazgató által jegyzett 2017. 05.31-én kelt jelentés tartalmazza, amely okirat e határozat melléklete.

A vizsgálat eredményére tekintettel, valamint a GVSZ 212.§ alapján az LFB megkeresi a Versenyszervezőt annak érdekében, hogy a feltárt körülményekre tekintettel indokoltnak látja-e a részére biztosított lehetőség szerint technikai óvás emelését.

Az LFB felkéri a Versenyszervezőt, hogy döntéséről 15 napon belül az LFB-t írásban értesíteni szíveskedjen.

SHARE THIS