Telivérek méneskönyvi regisztrációja

Az import versenylovak megnövekedett létszámára tekintettel a Magyar Méneskönyv vezetése kizárólag azon lovak nyilvántartásba vételét végzi el, amelyet a lótulajdonos “lótulajdonosi adatbejelentő lap tulajdonosi nyilatkozattal” nevű nyomtatványon igényel, a lóútlevél egyidejű megküldésével és a regisztrációs díj megfizetésével.
Ennek értelmében az import versenyló nyilvántartásba vétele nem csupán a méneskönyvi export certifikát biztosításából és a helyszíni ló azonosításból áll.
A regisztráció része a lótulajdonos(ok) lóútlevélben történő bejegyzése és a regisztrációs díj megfizetése is!
Az import lovak nyilvántartásba vételi eljárása a rendelkezésre álló dokumentumoktól függően akár több hetet is igénybe vehet!
A Magyar Méneskönyv vezetése a Versenyszervező felé kizárólag azon import versenylovak regisztrációját igazolja, amelyek teljes körű regisztrációja megtörtént, ennek hiányában a versenyló nem indulhat versenyben!

SHARE THIS