/ by /   Friss hírek / 0 comments

TÁJÉKOZTATÓ jogszabályokról

A Kincsem Nemzeti Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit azon jogszabályi rendelkezések lényegéről, amelyek a lóverseny-ágazat szereplőinek üzleti működését esetlegesen érinthetik. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen tájékoztató mindig a megjelenés napján fennálló hatályos jogi környezet egyes fontosabb rendelkezéseit mutatja be azzal a céllal, hogy az ágazati szereplőknek kiindulópontot nyújtson a kialakult helyzetre vonatkozó szabályozás megismerésében. Ugyanakkor a jelen tájékoztató semmi esetre nem tekinthető teljeskörűnek, azért a Kincsem Nemzeti Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, és minden esetben javasoljuk, hogy a jogszabályok szövegét is vizsgálják meg és konzultáljanak szakemberrel.

Cégjog:

A gazdasági társaságok cégjogi működése körében született 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet számos részletszabályt tartalmaz, többek között a legfőbb szerv személyes megjelenés nélkül történő döntéshozatali lehetőségeiről, valamint az ügyvezetés kibővített jogköréről.

Polgári jogi jogviszonyok:

A 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet alapján a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni, továbbá a bérleti díj sem emelhető ezen időszakban.

A hitelintézetekkel kötött kölcsön-, hitel- és pénzügyi lízingszerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére 2020. december 31. napjáig moratórium került elrendelésre, amely egyúttal a futamidőt is meghosszabbítja a moratórium idejére. Amennyiben az adós nem kívánja a moratóriumot igénybe venni, úgy ezt a bank felé jelezheti.

Munkajog, foglalkoztatás:

A 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet alapján a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. szabályaitól eltérően is megváltoztathatja, az otthoni munkavégzést és a távmunkát egyoldalúan elrendelheti, a munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. Szintén lényeges rendelkezése ennek a rendeletnek, hogy a munkavállaló és a munkáltató az Mt-ben rögzített korlátozás nélkül bármilyen tartalmú megállapodást köthet egymással.

A 104/2020. (IV.10.) Korm. rendelet lehetővé teszi a huszonnégy havi munkaidőkeret elrendelését a munkáltatók számára.

A 105/2020. (IV.10.) Korm. rendelet alapján lehetőség nyílik a veszélyhelyzetre tekintettel részmunkaidősre módosított munkaviszonyok esetében a kieső távolléti díj nettó összegének 70%-áig terjedő összegben, maximum három hónapra támogatást igénybe venni. Lényeges kiemelni, hogy a támogatásnak számos egyéb feltétele van, mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon, ezért a rendeletben rögzített részletszabályokat mindenképpen célszerű áttanulmányozni.

Adó, járulék, egyéb közterhek:

A 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet alapján a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban tevékenykedő gazdasági egységek esetében 2020. március, április, május és június hónapok tekintetében a munkáltatók mentesülnek a munkabér utáni közteher megfizetése alól, a munkavállalók munkabérét terhelő járulékokból pedig kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

A 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet pontosan, TEÁOR szám szerint meghatározza, hogy mely ágazatokban tevékenykedő vállalkozások (ideértve az egyéni vállalkozókat is) részesülhetnek további adókedvezményekben, pl. szociális hozzájárulási adófizetés alóli mentesség, járulékkedvezmény, szakképzési hozzájárulási fizetés alóli mentesség, stb.

Végrehajtás, adóvégrehajtás:

A bírósági végrehajtó által foganatosított, adóvégrehajtásnak nem minősülő végrehajtási eljárások lefolytatásra kerülnek, azonban számos eltérést és korlátozást tartalmaz az 57/2020. (III.23.) Korm. rendelet, pl. helyszíni végrehajtási cselekmény elvégzésére nem kerül sor, részletfizetés engedélyezésére a végrehajtó a végrehajtást kérő hozzájárulása nélkül is jogosult, ingatlan kiürítésének foganatosítására, illetve a gépjármű forgalomból történő kivonására nem kerül sor a veszélyhelyzet alatt, stb. A részletszabályokat a fenti rendelet tartalmazza.

Az adóvégrehajtás foganatosítása a veszélyhelyzet teljes idejére szünetel.

Posta:

Felhívjuk végül szíves figyelmüket, hogy a veszélyhelyzet alatt a postaforgalom rendje is megváltozott (pl. ajánlott leveleket a postás a levélszekrénybe dobás útján kézbesít, csomagforgalom helyszíni kézbesítése szünetel, karantén alatt lévő ingatlanokba történő kézbesítés szünetel), az erre vonatkozó részleteket a 84/2020. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmazza.

A járvánnyal kapcsolatban született jogszabályok gyűjteményét az alábbi linkről lehet elérni:

https://net.jogtar.hu/veszelyhelyzet

 

 

SHARE THIS