/ by /   Friss hírek, Interjúk-szakcikkek / 0 comments

Magyar Póni Championátus – versenyszabályok 2022

Magyar Póni Championátus – versenyszabályok 2022

Technikai feltételek

A verseny távja: 400 méter, egyenes pálya (jobbkezes)

Maximum indulók száma: 7 (hét) / futam

Versenypálya mérete: 1900 m (körpálya), szélessége 12-14 méter

Versenypálya talaja: állandó időjárás talaj (szintetikus felület)

Indulóadási díj: 5.000.- Forint + ÁFA

E-mail cím: poni.championatus@kincsempark.hu

A Versenyrendező fenntartja a jogot a jelen versenykiírás megváltoztatására.


Indulóadás
Indulóadásra jogosult bármely természetes személy (18. életév felett) vagy számlaképes jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Indulóadás történhet a Versenyrendezőnél e-mailben, illetve a Versenyrendező meghívása alapján.

Az indulóadás kezdete a meghirdetett futam előtti hétfő déli 12.00, az indulóadás zárása a meghirdetett futam előtti kedd déli 12.00. A futamokat időpontjának kihirdetése a Kincsem Park (kincsempark.hu) oldalon és a Versenyrendező Magyar Póni Championátus nevű Facebook oldalán történik.

Az indulóadási díj nem fizetendő vissza, amennyiben egy pónit indulónak adtak!
A Versenyrendező fenntartja magának a jogot a versenyek időpontjának megváltoztatására!


A verseny lefolyása
A futam résztvevői a verseny hivatalosan meghirdetett időpontja előtt 15 perccel a jártatóban felvezetőkkel lóháton körüljárnak.
A futam résztvevői verseny előtt 10 perccel felszólításra elhagyják a jártatót, és elindulnak a versenypályára. A versenypályára érve, a felvezetők elengedik a pónikat. A lovasok lassú vágtában vagy ügetésben elindulnak a starthoz.
A futamon résztvevő lovasok előre kisorsolt starthelyről (1-7) indulnak. A legkisebb (1) startszám a pálya belső barrierjétől indul a legnagyobb startszám (7) a pálya külső barrierjénél helyezkedik el.
A startnál kizárólag a verseny résztvevői és az Indító (Kovács Botond), valamint az Indító segédszemélyzete tartózkodhat. Indokolt esetben az Indító saját hatáskörében eltérhet ennek betartásától vagy betartatásától.
Az Indító felszólítására (Figyelem! Starthoz!) a lovasok elfoglalják kisorsolt starthelyeiket, a start előtt 10 méterrel kijelölt startzónában. Miután a lovasok elfoglalták starthelyüket a startzónában, a verseny elindítható. Versenyzők lépésből vagy ügetésből vágnak neki a futamnak. A verseny az Indító harsány felszólítására (Figyelem! Start!) és a piros zászló lecsapása után veszi kezdetét. A verseny résztvevői a futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül vesznek részt. Akadályozás (szorítás, nekilovaglás, keresztezés, veszélyes lovaglás) esetén a vétkes fél a versenyből diszkvalifikálható vagy hátrahelyezhető. Az indulóadási díj diszkvalifikáció esetén sem fizetendő vissza. A futam győztese, aki a versenytáv sikeres teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. Amennyiben egy póni megválik lovasától, az induló futása érvénytelen. A verseny menetét a Versenyfelügyelő (Molnár Gyöngyi) bírálja el. A nem hivatalos és a hivatalos befutási sorrendet (amennyiben szükséges, célfotó segítségével) a Versenyfelügyelő állapítja meg.


Ellátás
A Versenyrendező a résztvevő pónik számára bokszokban almot és itató vizet biztosít a Kincsem Parkban.

A Versenyrendező orvosi (mentőautó), állatorvosi, állatmentő szolgálatot biztosít.


A versenyek résztvevői
A versenyen induló lovas 10 és 17 év közötti (2005. január 1. és 2012. december 31. között született) magyar állampolgárságú, határon túli magyar nemzetiségű vagy meghívott bármely külföldi állampolgárságú fiú vagy leány.

Az indulóadás előfeltétele a szülői beleegyező nyilatkozat aláírása, amely dokumentum az első indulóadás után a szezon végéig (2022. december) érvényes. Baleset biztosítás kötelező!
Egy lovas egy lovat adhat indulónak.

Lovasok öltözete és felszerelése
A versenyben induló lovasok saját felszerelést használnak. Az öltözet fekete csizma, gerincvédő (a teljes testet védő, galoppos típus), három ponton rögzített lovagló kobak, lovagló dressz (Versenyrendező biztosítja) és fehér nadrág. A dressz távolról jól azonosítható színű. Védőszemüveg, kesztyű használata megengedett.
Sarkantyú, lovaglópálca vagy ostor használata tilos! A pónit verseny közben szárral vagy kézzel ütni tilos! Bárminemű egyéb eszköz használata, ami a ló buzdítását szolgálhatja szigorúan tilos!
A Versenyrendező fenntartja a jogot, hogy az indulók öltözetét (dressz, nadrág, csizma) hirdetési felületként (szponzorok) használja. A versenyrendező engedélye nélkül hirdetés nem helyezhető el az öltözeten (dressz, nadrág, csizma).

Felvezetők öltözete
A Kincsem Park hagyományainak megfelelő, tiszta, ízléses, visszafogott stílusú öltözet.
A Versenyrendező fenntartja a jogot, hogy az felvezetők öltözetét hirdetési felületként (szponzorok) használja. A versenyrendező engedélye nélkül hirdetés nem helyezhető el az öltözeten.

Személyzet (csapat)
Minden lovas mellé egy fő lóápolót és egy fő csapatvezetőt kell regisztrálni (szülő, családtag, rokon, barát, edző), akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán. A verseny helyszínére és a lovak részére biztosított területre csak előzetesen regisztrált személy léphet (csapatonként maximum három fő).

Pónik
Minden lovas bármely fajtájú póni (argentin póló póni, angol telivér, verseny félvér vagy quarter horse nem indulhat) és ivarú, minimum 4 éves (születési év: 2018.) maximum 20 éves (születési év: 2002) pónival vehet részt a versenyben.

Junior korosztály:
Maximum marmagasság 134 cm, patkó nélkül.

Apprentisz korosztály:
Minimum marmagasság 135 cm, maximum marmagasság 145 cm, patkó nélkül.

A Versenyrendező a pónimérés jogát fenntartja. Egy futamban legalább négy, legfeljebb hét póni indulhat.


Pónik felszerelése
Kantár, angol vagy galopp nyereg, számtakaró (a Versenyrendező biztosítja).
Engedélyezett felszerelések: lábvédők, martingál, nyeregalátét. Szügyhám használata kötelező! Patkósarok nem használható. Szemellenző használata nem engedélyezett. A felszerelés sérülést nem okozhat!

A pónik azonosítását és általános egészségügyi vizsgálatát a Versenyfelügyelő és az Indító végzi egy órával a verseny előtt. Az azonosításon a részvétel kötelező. Azon indulónak adott póni, amely az azonosításon nem vesz részt, a versenyben nem indulhat. Az indulóknak az azonosítás előtt legkésőbb egy órával a Versenyfelügyelőnél jelentkeznie kell.

A lovak indulási jogáról a Versenyfelügyelő és az Indító dönt, akiknek döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben az indulónak adott lótól indulási jog elvétetik, az indulót adó tudomásul veszi, hogy semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel sem a versenyrendezővel, sem partnereivel szemben. Az indulóadási díjat a Versenyrendező visszatartja.


Állategészségügyi rendelkezések
A versenyben indulónak adott póni útlevelének tartalmaznia kell:
ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás: első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás, utána mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, + / – 21 nap),
évente a fertőző kevésvérűségről szóló, egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati eredmény igazolását.
A versenyekben vemhes kancák nem futhatnak.

Óvás
Érvényes óvást a Versenyfelügyelőnél a csapat vezetője a futam után három percig jelezhet szóban, amit 30.000.- Ft óvadékkal együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő tíz percen belül. Az óvást a Versenyfelügyelő és az Indító bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvadék visszajár. Elutasított óvásnál az 30.000.- Ft óvadékot a Versenyrendező visszatartja, és készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.

A Versenyfelügyelő hivatalból óvást emelhet szándékos szabálytalanság esetén.

Nem óvási alap a futam során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenyfelügyelő nem tekint a futam lefolyását befolyásoló tényezőnek.

A Versenyrendező kiemelt hangsúlyt fektet a sportszerűségre és a sport hagyományaihoz méltó viselkedésre a Kincsem Park területén. A Versenyfelügyelő és az Indító által alkotott Fegyelmi Bizottság ideiglenes, illetve végleges kitiltással sújthatja a sportszerűség és a jó modor ellen vétőket. A lovasok vagy a csapatok tagjai által a Versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást és további kitiltást von maga után!

Hivatalos befutási sorrend
A futam lefolyásának ellenőrzésére és amennyiben szükséges, a célfotó tanulmányozására a Versenyfelügyelő minden esetben háromperces vizsgálatot tart. A vizsgálatot követően a Versenyfelügyelő:
a nem hivatalos befutási sorrendet jóváhagyja,
a szabályok ellen vétő versenyző(k) kizárásával vagy hátra helyezésével új befutási sorrendet állapíthat meg.

A hivatalos befutási sorrendet a Versenyfelügyelő hirdeti ki. A Versenyfelügyelő döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Eredményhirdetésre és a tiszteletdíjak átadására a közvetlenül futam után kerül sor, ahol minden résztvevő díjat kap.


Egyéb rendelkezések

Az startzónában önhibájából leesett lovas a versenyben nem vehet részt.

Ha egy póni a vezényszó elhangzása után vagy közvetlenül a vezényszó kiadásakor (Figyelem! Start!) oldalra tör, állva marad, ágaskodik, kihátrál, hanyatt esik vagy eldobja magát, az indulást annak ellenére érvényesnek kell tekinteni, hogy emiatt hátrányos helyzetbe kerül.

Ha egy póni vagy lovasa a start menetét nem tudja teljesíteni az előírt rend szerint, vagy magatartásával veszélyezteti versenytársai (póni és/vagy lovas) vagy a közönség testi épségét, az Indító 10 méter térhátrányba helyezi, végső esetben a Versenyfelügyelő jogosult a résztvevőt a versenyből kizárni.

Ha egy póni a (Figyelem! Start!) vezényszó előtt előre felé kilép a startzónából, az Indító térhátrányba helyezi, végső esetben a résztvevőt a versenyből kizárhatja. Szándékos startmeghiúsításért az indulónak adott pónit az Indító a versenyből kizárhatja.

Ha egy póni a (Figyelem! Start!) vezényszó előtt elszáguld, megválik lovasától, a Versenyrendező az indulónak adott pónit az indulástól eltiltja. Miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, az Indító új startot rendel.

Az Indító döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.

Hátrahelyezést von maga után
az ellenfél pónijának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése,
ha a lovas a mögötte gyorsabban haladó résztvevő elé szándékosan bevág, vagy az előzést bármely módon megakadályozza,
szorítás, nekilovaglás, keresztezés, veszélyes lovaglás,
a póni szárral, kézzel vagy bármely segédeszközzel buzdítása verseny közben,
a megengedett felszerelésen kívül bármely eszköz használata.

Bármely olyan esemény során, amely a verseny biztonságos lefolyását megakadályozza, a Versenyfelügyelő a futamot hangjelzéssel, zászlóval vagy hangos bemondással azonnal leállíthatja.

 

A futamokat klasszikus versenyek vagy kiemelt nagydíjak napján rendezzük.

2022. május 8. – Nemzeti Díj, Hazafi Díj
2022. június 4. – Millenniumi Díj, Alagi Díj (szombat!)
2022. július 3. – 100. Magyar Derby
2022. augusztus 7. – Bérczy Károly Emlékverseny
2022. szeptember 10. – Kincsem Díj (szombat!)
2022. október 9. – Magyar St. Leger
2022. november 6. – Lovaregyleti Díj
2022. november 27. – Zboray László Emlékverseny – Ürményi Díj

SHARE THIS