Galopp Versenytechnikai Lexikon – XI. rész (T-Ü)

Tattersall –  Angol család, 1766 óta foglalkoznak telivétek értékesítésével. Lovagló iskolát is létesítettek. A lovasiskolákat, fedett lovardákat, főként a telivér árverező intézményeket az alapítóról nevezik világszerte Tattersallnak. A leghíresebb árverező hely Newmarket. Legjelentősebb a newmarketi évescsikó, és a decemberi aukció, amelyen különböző korú telivér tenyészlovak, csikók, néha értékes versenyzők kerülnek eladásra.

táv-  A verseny távja a startoszloptól a célig a versenypálya belső oldalától egy méterre mért távolság. A táv nálunk síkversenyben 900 méternél rövidebb, 3200 méternél hosszabb nem lehet. A versenyzés őskorában a lovak fogalmaink szerint rendkívül hosszú távokon versenyeztek. 1511- ben Chesterben ötször kellett a templom körüli teret megkerülni (kb. 8700 méter).1681- ből 10 mérföldes (16090 m),1708- ból 12 mérföldes (19308 m)  futamot jegyeztek fel. A táv többnyire 4 mérföld (6436 m) volt. A futamok távját a XVIII. sz. végétől rohamosan csökkentették, összefüggésben a versenyben indítható lovak életkorának csökkenésével. Jelenleg a különböző országokban meglehetősen eltérő az átlagos táv. Az USA-ban ritkák a 2000 méteren felüli futamok, Angliában sok az 1600-nál rövidebb verseny, Franciaországban legjobban a 2000 méteren felüli távot kedvelik. Nálunk a két háború között sok rövidtávú futamot rendeztek. A háború után fokozatosan emeltük a távokat, az utóbbi években a távok csökkenése tapasztalható.

távolozott ló –   Síkversenyben az a ló, amely még nem érte el a távoszlopot, amikor a győztes a célvonalon áthalad. Távolozott ló díjban nem részesül, versenytechnikai szempontból helyezetlennek tekintik, futása nem érvényes, a kvalifikáció szempontjából a hendikepper bizottság nem veszi figyelembe. Ugróversenyben távolozottnak tekintik a lovat, ha a győztes célba érkezésétől számított öt percen belül nem éri el a célt.

távoszlop – A céloszlop előtt 200 m -re a versenypálya belső oldalán felállított kb. 2 m magas vörös színű oszlop.  A verseny utolsó fázisának, a finisnek kezdetét jelzi.

teher – Korteherversenyben  a versenyfeltétel, hendikepben a hendikepper bizottság állapítja meg a terhet, amit a ló versenyben a hátán visz.. A lovasnak és a nyeregfelszerelésnek egyeznie kell a kiírt teherrel. A versenylovas köteles mázsára vinni a biztonsági mellényt, a felszerelt nyerget és annak tartozékait, az ólomtakarót és az izzasztót. Mindezt beleszámítják a ló versenyben vitt terhébe. A teher megállapításánál súlyegység  a kg, amely legfeljebb fél kg-ra osztható. A magyar versenyüzemben a terhet 1876 óta állapítják meg kg- ban.

teherengedmény – 1. Korteherversenyben a versenyfeltétel teherengedményt állapíthat meg (nyeretlenség miatt, mert a ló bizonyos értékű versenyt nem nyert, stb.). Teherengedmény a kancáknak járó nemi engedmény is. 2. Mint lovaglási engedmény. A kiírt terhet csökkentő teherengedmény a kezdő lovas gyakorlatlanságát ellensúlyozza. A lovasnevelést segíti, az idomárok szívesen ültetik fel a tehetséges kezdő teherengedményest.

teherközlés – A hendikepre nevezett lovak terhét a hendikepper bizottság a nevezési zárlat utáni 24 óráig, esetleg a versenyfeltételben közölt időpontig közli.  A teherközlésben közölt terheket  nem lehet változtatni, kívétel, hogy  a teherközlés utáni nyerő 6 kg tehertöbbletet visz.

tehertöbblet – Korteherversenyben a versenyfeltétel a nyert versenyek száma, versenyértéke, az össznyeremény alapján tehertöbbletet állapíthat meg. Ha a lóra több tehertöbblet vonatkozik, a lóra nézve leghátrányosabbat  alkalmazzák. Halmozottan akkor számítják, ha a versenyfeltétel ezt előírja. Volt idő, amikor a lovak bizonyos  versenyekben testmagasságuk után kapták a tehertöbbletet. 1786- ban alapították Newmarketben a 2 évesek első nagyversenyét a July Stakes- t, amelyben a kitűnő örökítő Eclipse és Highflyer ivadékai 3 font tehertöbbletet vittek,

tenyésztési prémium, tulajdonosi prémium – A Versenyszervező a kiírt versenydíj egy meghatározott hányadát kiegészítésként tenyésztési prémium formájában a versenyfeltételekben írhatja ki.  A tenyésztési prémium a hazai tenyésztésű díjat nyert ló tenyésztőjét illeti meg. A tulajdonosi prémiumot  a hazai tenyésztésű lovat futtató díjat nyert ló futtatója kapja.  A tenyésztési prémium és a tulajdonosi prémium a tehertöbbletek szempontjából nem számít.

tenyésztő-  Tenyésztő az a természetes vagy jogi személy, akinek, amelynek tulajdonában volt a kanca, amikor a csikót ellette. Ha a kancát tenyésztés céljára bérbe vették és a tulajdonos a bérlő javára lemondott a tenyésztői címről, a csikó tenyésztőjének a kanca elléskori bérlőjét tekintjük.

Belföldi, azaz magyar tenyésztő, az a magyar állampolgárságú természetes személy, aki Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik, Magyarországon bejegyzett jogi személy, amely magyarországi  székhellyel rendelkezik.

tenyészverseny – Jelentős díjazású, évente kiírásra kerülő korteherverseny, amelyben kizárólag mének és kancák, vagy csak mének, ill. csak kancák futhatnak.

testvérek- Azokat a lovakat  nevezzük testvéreknek, amelyeknek apjuk és anyjuk azonos. Ha csak apjuk azonos, apai féltestvérek, ha csak anyjuk azonos, anyai féltestvérek.

tétverseny- Verseny, amelynek díját legalább három nevezett ló tulajdonosának tétje, befizetett  összege képezi. Ha két tulajdonos nevez lovat, akkor Match. A verseny akkor is tétverseny, ha a tulajdonosok által fizetett összeghez a versenyt rendező egyesület  hozzájárul.

tiszta korteherverseny –  Verseny, amelyben a nevezett lovak a versenyfeltételben koruk szerint megállapított terhet viszik. E versenyekben a kancáknak járó nemi engedmény kivételével tehertöbblet, teherengedmény nincs.

tiszteletdíj – A versenyfeltételek a díjon kívül tiszteletdíjat is kiírhatnak. Tiszteletdíjat a győztes ló tenyésztője, tulajdonosa, futtatója, idomárja, lovasa és lovásza kaphat. Holtverseny esetén a jogosultak mindegyikének tiszteletdíjat kell biztosítani. Ha az eredeti tiszteletdíj másolatát nem lehet beszerezni, a Versenyszervező sorshúzással dönti el, hogy a tiszteletdíjat  a jogosultak közül ki kapja.  A tiszteletdíjat a “rendben” jelzés után adják oda.Technikai óvás esetén, amennyiben annak helyt adnak, a már kiadott tiszteletdíjakat  a Versenyszervező visszavonja és az arra jogosultaknak átadja.

top, topforma – A ló csúcsteljesítménye, legmagasabb versenyformája. Hosszabb ideig a ló nem képes tartani, ismételni. Amikor a forma felfelé ível, a javuló ló túl is szárnyaljhatja addigi topformáját. Előfordul hogy évek múlva jelentkezik ismét az “elfelejtett” magas forma. A könnyen topra hozható ló kevés munkát igényel. A top eléréséhez némely esetben külső, a ló számára kedvező feltételek is szükségesek (pl  a lónak kedvező  puha, ill. kemény talaj, a verseny szerencsés alakulása, a lovas személye). A szaklap eredmények feldolgozásánál gyakran olvasható, hogy a megállás valamelyik ló, általában a nyerő topja. A hendilepper a ló kondíciója, futása alapján feltételezi a topforma megismétlését, s ennek alapján bírálja el a mezőny, a többi ló képességét.

top weight (ej top véit) – Angol kifejezés. 1.)  hendikepben a legmagasabb teher. 2.) A Generál hendikepben valamely évjárat élén a legmagasabb képességszám.

törlés – A versenyfeltételben meghatározott időpontig a versenyből bármely nevezett lovat írásban törölni lehet. A törölt ló elveszíti indulási jogosultságát. Hivatalból törlik az időközben kimúlt, vagy a versenyzéstől eltiltott lovat, valamint azt a lovat, amely időközben elveszítette a versenyre minősítését. Utóbbi ló ugyanazon versenynap egy másik futamára beírható, amelyre minősített.

tréner (trainer) – Angol szó, edző, versenylovat versenyre előkészítő személy.A versenysporttal együtt az egész világon elterjedt. Magyarul hivatalosan helyette idomárt használunk.

tréning (training)  – Angol szó. Edzés, a versenyló versenyekre való felkészítése rendszeres gyakorlás, a szervezet edzése, versenyre felkészítése által. Nálunk a tréning helyett az idomítás szó használatos. A tréninglista, tréningpálya, tréningtelep, tréning tudósító a mai szóhasználatban idomítási jegyzék, munkapálya, idomítótelep, munkatudósító.

trappmunka  – A német traben (ügetés) eltorzitásából keletkezett. A trappmunkát végző ló ügető mozgást végez.  Reggel az istállót elhagyó lovat lépésben lovagolják. Ezt követően kb. 15 perces trappmunka, ügetés következik. Ennek célja a merevség feloldása, bemelegítés, a szervezet felkészítése a kentermunkára. Az idomárnak alkalma van a ló mozgásából egészségi állapotára következtetni. Télen a ló alapmunkáját képezi. trial (ej. trájel) –  Angol szó. 1.)  Lovak munkában versenyszerű kipróbálása kimázsált lovasok alatt. 2.) Előkészületi verseny egy nagydíj előtt.

tribünugrás – Az akadálypálya legnehezebb, leglátványosabb ugrását a nézőtérrel szemben építik, innen a tribünugrás elnevezés. Az akadályverseny vonalvezetését úgy határozzák meg, hogy a mezőny kétszer ugorja a tribünugrást.

tulajdonos –  Az a természetes vagy jogi személy, gazdasági társaság, tulajdonos közösség, akinek, amelynek a Magyar Méneskönyv Tulajdonosi Regiszterében a neve alatt szerepel az angol telivér vagy versenyfélvér. Közös tulajdon esetén a Versenyszervezővel írásban közölni kell annak megnevezését, aki a tulajdonosok nevében gyakorolja a tulajdonosi jogokat, kötelezettségeket. A futtatási engedélyt a Versenyszervező adja meg egy naptári évre. A Versenyszervező megtagadhatja a futtatási engedélyt, a már kiadott engedélyt indokolt esetben visszavonhatja.

Triple crown  (e. triple kraun) –  Az angolok három legfontosabb klasszikus versenyük megnyerését “Triple crown” -nak (hármas korona) nevezték el. Állomásai: 2000 Guineas, 1609 m, Newmarket, ápr. vége, máj. eleje, The Derby Stakes, 2414 m, Epsom, júni. első szerdája, The St. Leger Stakes 2932m, Doncaster, szept. eleje. A Triple Crown megnyerése koraiságot, gyorsaságot, távbírást, a versenyforma tartását kívánja. Mivel három erőpróbáról van szó, csak az évjárat feletti abszolút fölénnyel nyerhető meg. Az angol mintára felépített versenyüzemektől sok tekintetben eltérő USA versenyrendszerében a Triple crown-nak számító futamok: Kentucky Derby 2010 m, Churchill Downs, Kentucky, Preakness Stakes 1910 m, Pimlico, Baltimore, Maryland, Belmont Stakes 2414 m, Belmont Park, New York. A magyar versenyüzemben a Magyar Derby alapítása óta futamai:   Nemzeti díj, Magyar Derby, Magyar St. Leger. 1948- 1956 között hiányzott az erőpróba, mivel nem futották a Nemzeti díjat.

túlsúly –  A lovas által a kimázsálásnál a mázsára vitt és a kiírt teher közötti többlet. Nagyságával arányosan csökkenti a ló esélyét. Túlsúlyt a lovas akkor vesz igénybe, ha a terhet nem tudja vállalni. Indulóbejelentéskor az idomár közli a túlsúlyt, amit a közönség tájékoztatására a versenyprogramban közölnek. Lovas változás esetén marad a bejelentett túlsúly. A Versenyintézőség megbírságolja a lovast, ha vállalt terhet nem tudja lovagolni és utólag jelent be túlsúlyt.

túltrenírozott ló –  Megerőltető, túlságosan intenzív munkák után előfordulhat, hogy a ló szervezete károsodik (fáradtság, idegesség, étvágytalanság, kondíció romlás, stb.). Erre a lóra mondják, hogy túltrenírozott. Ha az idomár idejében észreveszi, rövid pihentetéssel, a munka könnyítésével korrigálható.

ugrás- Akadály leküzdése, megnyújtott vágtaugrás, amely során a ló az akadály felett lebeg. Négy szakaszból áll: 1. Felkészülés az ugrásra, rálovaglás, 2. Elugrás vagy ellökés, 3. Az akadály feletti lebegés, 4. Földetérés, landolás.

ugróiskola – A lovak beugratását szolgáló 3- 400 méteres, 40 -80 cm magas ugrásokkal ellátott pályaszakasz. Az első ugrás a legkisebb, utána 50 méterenként 10 -10 cm- rel magasabb következik. Az idomár lovát csak kellő gyakorlat után, ha lova az ugróiskola magasabb ugrásait is biztonsággal ugrotta, küldi a gátpályára.

ugróverseny – Lovaknak kiírt díjért, lovasok alatt történő nyilvános kipróbálása olyan versenypályán, amelyen előírt számban, meghatározott méretű és  szerkezetű ugrásokat kell ugorni. Jellegüknél fogva kétfélék: gátversenyek és akadályversenyek. Az ugróversenyek célja a lovak ugrókészségének kipróbálása, fejlesztése, a versenyek érdekességének, változatosságának fokozása, valamint síkversenyekben eredménytelen, besavanyodott lovak számára érvényesülési lehetőség. Az ugrás két oldalán 3 méter magasságú, jobb oldalon piros, bal oldalon fehér zászlóval ellátott póznát állítanak fel. Az átugrás akkor érvényes, ha a két pózna között történik. Ha érvénytelen, az ugrást meg kell ismételni. E versenyszámban a kancáknak nem jár teherengedmény. Az ugró ló feladatköre jobbára a könnyebb gátversenyzés, a már rutinos lóval ezután térnek át az akadályra. Ugróversenyben június 30- ig csak 4 éves és idősebb lovak, július 1- től már 3 évesek is indulhatnak. 3 évesek 3200 méternél hosszabb gátversenyben, 4000 méternél hosszabb akadályversenyben nem indulhatnak. Ugróversenyben az indítás zászlóval történik.

utófejlődés –  A telivér gyorsan fejlődő, korán érő fajta. Ez teszi lehetővé, hogy 1 1/2 éves korban idomításba vehető, 2 éves korban intenzíven versenyeztethető. Az éves, majd 2 éves a rendszeres tréning hatására küllemileg nagy változáson megy át. Megerősödik, edződik, az egyes testrészek egymáshoz való aránya megváltozik.  Egyes lovak 2 éves korról 3 éves korra különösen nagy fejlődést mutatnak, utófejlődésen esnek át. Jó néhány cm- t nőnek, “leereszkednek”, szélesebbek lesznek. A testi utófejlődés nagyon fontos a telivér életében, rendszerint együtt jár a versenyképesség nagyarányú emelkedésével.

ünnepi betegség – (bénulásos izomfesték vizelés). Rendszeresen erősebb munkát végző, jól takarmányozott lovak kapják 2 -3 napi pihenő utáni első munkavégzéskor. Egyes lovak izmaiban nagyon sok glykogén (izomcukor) halmozódik fel. Az izommunka megkezdése után sok tejsav képződik a glykogénből, amely kezdetben a viszonylag szűk vérereken nehezen tud eltávozni, ugyanakkor a viszonylagos oxigénhiány miatt elégni sem tud. Az izmokban így felhalmozódott tejsav az izomrostok összehúzódását, keményebbé válását okozza. Az izomrostok merevvé válása tovább fokozza a szűk vérerek összenyomódását. Ennek következtében az izomrostokban olyan károsodások jönnek létre, hogy az izmok funkciójukat a továbbiakban nem tudják ellátni. Rendszerint a hátulsó végtagok izmai betegednek meg (farizmok). A ló kötötten mozog, botladozik, súlyos esetekben elesik. A farizmok duzzadtak, tömött tapintatúak. A ló vizelete sötét kávébarna színűvé  válik a kioldódott izomfestéktől. A súlyosan bénult lovak gyógykezelése rendszerint reménytelen, könnyebb esetekben  injekciós kezelés gyógyuláshoz vezet. Megelőzés: az erre hajlamos lovakat pihenőnapon is jártatni, az abrak adagot csökkenteni kell.

Szöveg: Hesp József

SHARE THIS