Az Ászári ménes és klasszis ménjeik

Nyitókép: Weissdorn, 1925

Az Ászári ménes

Az Ászári ménest herceg Schwarzenberg Alajos alapította 1896-ban. 1918-tól herceg Schwarzenberg Alajos és Jaross Sándor társtulajdona volt, majd Jaross Sándor halála után herceg Schwarzenberg egymaga vette át. A herceg elhunyta után örököse, Burg Mária úrnő tulajdonába került, aki Szilvássy Sándor ménesmesterrel vezette és intézte a ménes ügyeit.

Ászár Komárom megyében, Kisbér közvetlen közelében fekszik, posta- és vasútállomása Kisbér. A nagykiterjedésű ménesbirtok gróf Esterházy tulajdona. Az Ászári ménes több mint félszázadon keresztül szolgálta a magyar telivértenyésztést, és elsőrangú lóanyagával nemcsak az ország határain belül, hanem külföldön is nagy elismerésnek örvendett. Az alagi csikóárverésen minden évben az ászári yearlingek voltak a legkeresettebbek, egy-egy csikójukért élénk verseny folyt a licitálók között.

Az ászári ménes telivérjei belföldön és külföldön egyaránt jelentős szerepet játszottak, rendszerint hasznos lovak, amelyek busásan megkeresték a ráfordított költségeket. Az Ászári ménes kiváló lovak nevelése mellett fedeztetés és elletés céljaira is be volt rendezve. A ménesben megalapítása óta, egyidejűleg mindig több mén fedezett és több mint száz box állt a fedeztetés végett Ászárra küldött kancák befogadására. A kezdeti időszakban Beregvölgy, Mindig, Spiridion, Pázmán és Nubier nevei emelkednek ki, később újabb hat klasszis apamén közül válogathattak a tenyésztők, ezek: Cabala, Caissot, Phőnix, Ricsay, Sultan Mahomed és Weissdorn.

Az Aszári-ménes kancaállománya alapításától fogva állandóan húszas létszámon felül volt. A sok importált és belföldi kanca a kiváló apaménekkel elsőrangú eredményt ért el. A ménes fénykorát Pázmán, Nubier és, Caissot jelentette mindhárman a legkiválóbb telivérek, egész légióját produkálták. A kancák közül Transition, Coalition, Tabby, Krimhilde, Tonchette, Altwien (a Derby-nyerő Alter Drahrer anyja), Dsehenna, Kinokönigin, Safa,a, Szipirtyó., Ximenia (a kétszeres Derby-nyerő Phönix anyja), Paros, Ouatsch, Recontra, Sans Pardon, Campanula, Fészkesfene, Fitos, Meszelő, Tündér, Bernina, Metropolis, Pergola, Sweet Suport, Twilight (City anyja) emelkednek ki, azonban valamennyit felülmulta Rába (Rab Ráby, Rapallo, Roxane, Cabala, Rakoncátlan és Ráclány anyja). A kiváló Wool Winder kanca a magyar méneskönyv egyik legeredményesebb anyakancája, ivadékai több mint 418.870 pengőt, 26.702 schillinget és·1600 márkát nyertek. A ménes legnagyobb állománya 29 anyakanca volt, legnagyobbrészt belföldön nevelt, kiváló törzsek leszármazottjai.

Az Ászári ménes, amely ugyanazon a színvonalon állt mint a dióspusztai, az ország egyik legnagyobb árverésre tenyésztő ménese volt. Hatalmas kancaanyaga, kiváló stallionjai évről évre biztosították a sikert a magas színvonalú tenyészintézetnek, egészen fennállása végéig.

Az ászári mének

Ezúttal a híres Ászári ménes egykori klasszisairól és korszakos fedezőménjeiről neveztük el a keretprogram futamait.

Caissot sm. (Gay Crusader-Keysoe) – 1928-ban, ötévesen hozták be Angliából az Ászári ménesbe, ahol a Magyar Lovaregylet és birtokostársai tulajdonába került. A klasszis mén a korszak legsikeresebb importja, Caissot ivadékai vezető szerepet játszottak a magyar lóversenyzésben, méneseredményei közel járnak Buccaneer és Pázmán teljesítményeihez.

Caissot-t Lord Derby tenyésztette 1923-ban, megnyerte a Prince of Wales Stakes-t, a Newmarket és Liverpool St. Leger-t, helyezve volt a Hastings Stakes-ben, a Doncaster St. Leger-ben és a Royal Post Stakes-ben. A tenyésztő-tulajdonos azzal adta át a lovat a magyar vevőnek, hogy e ménnel fél évszázadra megoldotta a hazai telivértenyésztés gondjait. Azt persze a derék lord nem tudhatta, hogy másfél évtized múlva, a II. világháborúban szétszóródik az egész magyar tenyész állomány, de marad egy sárga méncsikó utód, aki tovább viszi a vonalat és megvalósítja jóslatát. Caissot több generációs leszármazotti ága: Intermezzo – Imi – Imperiál, Rustan – Turbó – Taurus. Korszakos vérvonal, amely meghatározta a múlt század hazai versenyzését. Ivadékai 1931-ben jöttek pályára és 1942-ig bezárólag 476 versenyt nyertek, 2.761.954 pengő értékben. Utódai többszörösen megnyerték versenyüzemünk minden klasszikus és nagy versenyét, legkiválóbbak közülük: Cabala, a később Kisbéren fedező City, Bakchich, Puczur, Léka, Henricus, Lincoln, Caruso, Laincelot, Leányka, Nicolas, Casablanca, Huncut, Locarno, Csóri, Csapodár, Mulass, Csáklyás, Cadrina, Recalcitrante, Casque, Skytha, Barcarola, Fricandeau, Mókás, Okkázió.

Cabala sm. (Caissot-Rába) – 1934-ben született az Ászári ménes saját tenyésztéseként, majd , Schiffer Mihály úr tulajdonába került. Az Egyedi Artúr és örökösei által nevelt anyját, korábban olyan klasszis apaménekkel párosították, mint Rascal és Pázmán, és többek között Ausztriába adták el csikóit.

Cabala kétségkívül az Ászári ménes legkiválóbb produktuma, mint versenyló, évjáratának legjobb lova volt, klasszisa az internacionális képesség határán mozgott. Harmincöt versenyben vett részt, melyek közül tizenhatot megnyert és tizennégyszer helyezve volt. Teljesítményei közül a Herbst Mode Preis-ban elért helyezését tartják a legértékesebbnek, amikor is a németek egyik legjobb, idős lovával, Trollius-szal bizonyult azonos képességűnek. Cabala. megnyerte a Herceg Festelics Tassiló Emlékversenyt, az Egyesített Nemzeti és Hazafi Díjat, a Batthyány-Hunyady Díjat (1938-1939), a Gróf Batthyány Elemér Emlékversenyt, az Erzsébet Királyné Díjat, a Lovaregyleti Díjat, a Millenniumi Díjat, kétszer az Esterházy- és Széchenyi Díjat. Helyezve volt a Szent László Díjban, a Magyar St. Legerben, a Sir Colville Barclay Díjban, a Herbst Mode Preis-ban és a Szent István Díjban. Versenykarrierje során 224.875 pengőt és 1600 márkát nyert. 1941-ben került a ménesbe, első évjárata 1944-ben jött a pályára.

Phönix sm. (Pázmán–Ximenia) 1927-ben született az Ászári ménes neveltje, Schiller Oswafd örökösei tulajdonában. Phönix Pázmán egyik legeredményesebb és legmegbízhatóbb ivadéka, nevéhez két Derby-győzelem fűződik. Nagyon mozgalmas karriert futott be, Ötéves szereplése alatt negyven versenyben vett részt, tizenegy győzelmet aratott és tizenhét helyezést ‘ért el, ez idő alatt 104.240 pengőt, 110.400 schilIinget, és 116.500 cseh koronát keresett. Megnyerte többek között a Graf·Hugo Henckel Memorial-t, a Trial stakes-t, a. Cseh: és· Osztrák-Derbyt, a Preis von Marchfeld-et, a Millenniumi Díjat, a Jubilaums Préis-t, és az Aristide Baltazzi-Rennen-t. Helyezve volt a Grosser Sommer Preis-ban, ,Austria-Preis-ban, az Erzsébet Királyné Díjban, a Batthyány-Hunyady Díjban, és a Sir Colvilie Barclay Díjban. Ivadékai 1935-ben jöttek pályára, kisszámú utódai közül Csongor, Föhn, Hanna 11., Pege és Pötiyi voltak a legeredményesebbek.

Ricsay pm. (Dagor,–Situs) – Az Ászári ménes tulajdona az 1920-ban született mén, akit Gróf Kinsky Zdenko nevelt. Dagor egyik legjobb ivadéka, tizenhat versenyt nyert (ebből nyolcat Olaszországban).Elhódította többek között a Millenniumi Díjat, az Osztrák Derbyt, a Batthyány–­ Hunyady Díjat, a Kisbéri Díjat, és Rjtter Díjat, Olaszországban pedig a Premio ‘Albana-t. Helyezve volt a Kozma Ferenc Emlékversenyben, az Alagi Díjban, az Őszi Díjban és Millenniumi Díjban. Mint stallion, tekintve kiváló származását, méltatlanul volt elhanyagolva. Olaszországban, majd Ausztriában fedezett, végül 1932-ben az Ászári ménesbe került. Itt sem foglalkoztatták kellően, ennek ellenére kisszámú ivadékaival mégis nagy szerephez jutott. Közülük kitűnt Turandot, Bajnok, Gladiator, Hali Gani, Farandole, Clovelly és Roma.

Weissdorn pm. (Prunus-Wiener Made) a Magyar Királyság Földművelésügyi Minisztérium és birtokostársai tulajdona az 1922-ben Báró S. A. Oppenheim tenyészetében született telivér. 1931-ben importálták Németországból az internacionális képességű versenylovat, aki klasszisát nem csak a németeknél, de Angliában is bizonyított egy elsőrangú évjáratban. Weissdom négy idényben harmincöt versenyben vett részt, tizenhetet nyert és kilencszer volt helyezve. Megnyerte többek között a Rheiniscnes Zuchtrennent, az Union Rennent, a Grossen Hansa Preist, a Grosser Preis von Berlin-t, a Preis von Köln-t, a Fürstenberg Rennent, a St. Legert, a Chamant-Rennent és a Grosser Preis van Köln-t, míg Angliában behúzta a Rothschild-Platet, a Select Stakest és a Grosswenor Cup-öt

Weissdorn Angliában kezdte ménestevékenységét és a tenyésztésben is nemzetközi sikereket ért el. Első évjárata Magyarországon 1935-ben jött pályára, melyből két Derby-nyerő került ki: Try Well és Botos. 1936-ban champion apamén volt – ivadékai több mint háromszáz versenyt nyertek 1,459.866 pengő értékben. A legkiválóbbak: Play-On (Lincoln­ shire, King Emperor-Cup, Eclipse Stakes), Try Well, Botos, Hiú, Dugó, Dankó Pista, Top weight, Ciro, Carevics, Gyöngy, Cimbora, Martini, Kevélv, Ezredes, Brigi, Földesúr, Vendetta, Desperado, Papageno.

SHARE THIS