/ by /   Friss hírek, Uncategorized @hu / 0 comments

Tour To Paris a Ripostban

Kincsem és Overdose után újra magyar lovat csodál Európa

Fan­tasz­ti­kus győ­zel­met ara­tott első fran­cia­or­szági ver­se­nyén Tour To Paris, a ma­gyar tu­laj­don­ban lévő cso­daló, így őrzi hi­bát­lan mér­le­gét. A kö­vet­kező ver­se­nyén még erő­sebb me­zőny­ben kap­hat he­lyet a négy­éves angol te­li­vér.

A Ripost írása elérhető itt: www.ripost.hu

SHARE THIS