/ by /   Friss hírek, Interjúk-szakcikkek / 0 comments

Állatjóléti szűrővizsgálat – fontos tudnivalók

Tisztelt Idomár Sporttársak!

A Lóversenyzést Felügyelő Bizottság az alábbi rendelkezést tette közzé honlapján az Általános Szabályok tekintetében. Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket a szűrésre vonatkozó pontra.49. Előzetes állatjóléti szűrővizsgálat

I. A vizsgálatok ideje

Előzetes szűrővizsgálat a versenynapot megelőző 48 órán belül bármikor végezhető. Az előzetes vizsgálatról a Versenyszervező képviselője időpontot egyeztet az érintett trénerekkel. A második körös vizsgálatok a versenynapon, nyergelés előtt tartandók.

II. A vizsgálatok helyszíne

Az előzetes szűrővizsgálat az indulónak jelzett versenyló idomítótelepén, illetve a Kincsem Park területén is lefolytatható. Amennyiben az indulónak adott ló az idomítótelepen nem vett részt a vizsgálaton, úgy az idomár köteles a versenynapon legkésőbb az első futam előtt egy órával bemutatni lovát a szűrést végző állatorvosnak. Előzetes állatjóléti szűrővizsgálat hiányában a lovat a pályaállatorvos lejelenti, nem állhat starthoz a versenyben. A második körös vizsgálatokra szintén a versenynapon, a Kincsem Parkban kerül sor.

III. A vizsgálatot végző személyek

Az előzetes szűrővizsgálatot a Versenyszervező által megbízott megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező állatorvos vagy megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező lógyógyász specialista végezheti. A vizsgálat során jelen kell lenni a Versenyszervező adminisztrációs megbízottjának, valamint a ló trénerének, vagy az általa kijelölt személyeknek. A második körös vizsgálatokat a pályaállatorvos végzi.

IV. Az előzetes szűrővizsgálat menete

A Versenyszervező biztosítja az indulónak jelzett lovak listáját idomárok szerint csoportosítva a vizsgálatot végző személy részére. Az állatorvos megvizsgálja a lovat. Az előzetes állatorvosi vizsgálatról lovanként (egyedenként) jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az állatorvos és a tréner aláírásával lát el.

V. Az előzetes szűrővizsgálat eredménye

Amennyiben az előzetes szűrővizsgálat során az állatorvos azt állapítja meg, hogy a versenyló nincs kétséget kizáróan versenyképes állapotban, úgy az idomárnak javasolja a ló lejelentését. Az idomár (amennyiben nem ért egyet a javaslattal) dönthet úgy, hogy második körös vizsgálatot kér

VI. A második körös szűrővizsgálat menete

A Versenyszervező biztosítja az indulónak jelzett lovak listáját a pályaállatorvos részére, amelyek a második körös vizsgálatát igényelték. A pályaállatorvos megvizsgálja a lovat.

VII. A második körös szűrővizsgálat eredménye

A pályaállatorvos dönthet úgy, hogy
– a ló egészségügyi állapotát megfelelőnek találja, így az indulhat a versenyben,
– a ló kétséget kizáróan versenyképes állapotát vitatja, a versenyzés biztonságát és állatvédelmi szempontokat figyelembe véve, valamint a balesetek megelőzése érdekében lejelenti a lovat.

VIII. A szűrővizsgálatok költsége

Az állatjóléti szűrővizsgálatok orvosi költségét a Versenyszervező saját hatáskörben fedezi.

IX. Egyéb rendelkezések

Az előzetes állatjóléti szűrővizsgálat szabályai a G.V.Sz. rendelkezéseket kiegészítve, a Pályaállatorvos tevékenységét erősítve alkalmazandók a biztonságos, balesetmentes galopp versenyzést elősegítve.

https://loversenyzes-fb.hu/download/gasz_2021.pdf

SHARE THIS